Vilkår og betingelser for tilbudet

Tilbudsperiode

Fra kl. 00:01 GMT+1 den 24/11/2019 til kl. 23:59 GMT+1 den 03/12/2019 ("tilbudsperioden") vil tilbudet være tilgjengelig i henhold til vilkårene og betingelsene for tilbudet, samt standard vilkår og betingelser.

Tilbudet gjelder for henting ved utvalgte destinasjoner. For henting mellom 24/11/2019 til 28/02/2020.

Pris

En rabatt på opptil 50% er benyttet for standardprisene på Internett. Rabatten gjelder ved bestilling hos utvalgte bilutleiefirmaer ved henting på flyplasser og sentrumssteder.

Merk: vi samarbeider med flere leverandører på hvert sted, og prisene på biler i samme kategori vil ofte variere. Enkelte leverandører gir muligens ikke rabatt, og for disse leiebilene vil det derfor ikke vises noe avslag. Den rimeligste prisen før tilbudet er muligens ikke den rabatterte prisen på dagen for tilbudet.

Alle tilbud er kun gjeldende for den datoen tilbudet fremsettes, og kan ikke benyttes etter den datoen.

Tilbudet avhenger av tilgjengelighet og kan endres eller trekkes tilbake uten forhåndsvarsel. Prisene endres raskt i henhold til etterspørsel og tilgjengelighet, og i tilbudsperioden vil sannsynligvis de billigste bilene gå først. Angitte priser har en rabatt på opptil 50%, men en prisøkning kan forekomme i tilbudsperioden.

Den rabatterte prisen inkluderer flyplassavgifter, kollisjonsforsikring, miljøavgift, tyveriforsikring, tredjeparts ansvarsforsikring og ubegrenset kjørelengde (unntatt for leie i USA samt leie i Australia og Canada). Leieprisene for USA inkluderer også forsikring for tapsskade og ekstra ansvarsforsikring.

Merk: Kollisjonsforsikring (CDW) dekker ikke alltid skade på eller tap av nøkler, dekk, frontrute eller understell, og du kan holdes ansvarlig for skadekostnader for disse delene.

Tilbudet er ikke gjeldende for forhåndsbestilt ekstrautstyr som forsikring mot egenandel og sikkerhetsdepositum samt GPS-artikler. Tilbudet er heller ikke gjeldende for biler hvor tilbudsprisen er fastsatt av bilutleiefirmaet. I slike tilfeller vises det ingen overstrøket rabattpris.

Avbestillinger, endringer og ekskluderte artikler

Tilbudet gjelder alle nye bestillinger som gjøres for den spesifikke tilbudsdestinasjonen, og kan ikke benyttes for eksisterende bestillinger eller brukes med tilbakevirkende kraft. Bestillinger som gjøres før tilbudet, avbestilles eller endres under tilbudsperioden er ikke gyldige for rabatt.

Under tilbudsperioden er det ingen maksimalgrense for antall bestillinger som kan gjøres. Tilbudet avhenger av tilgjengelighet og kan endres eller trekkes tilbake uten forhåndsvarsel

Når en bekreftet bestilling er gjort, vil det være mulig å foreta mindre endringer for bestillingen, for eksempel endre navnet på nye sjåfører eller legge til forhåndsbestilt ekstrautstyr. Vesentlige endringer som endring av tidspunkt, dato og hente- eller leveringssted, eller endring av biltypegruppe vil være mulig, men dette kan føre til at rabatten ikke lenger er gjeldende. Du vil også være ansvarlig for eventuelle tilleggsavgifter som kan tilkomme som et resultat av disse endringene.

Hvis du ønsker å kansellere bestillingen av billeie, vil vanlige retningslinjer for avbestilling og avgifter være gjeldende.

Alle bestillinger som krever bekreftelse innen 48 timer vil fortsatt være berettiget til rabatten, såfremt den opprinnelige bestillingen bekreftes av leverandøren. Hvis vi ikke er i stand til å bekrefte den opprinnelige bestillingen innen 48 timer, kan du fortsatt være berettiget til rabatten, såfremt du bestiller billeien på nytt innen 48 timer etter at du ble meddelt om at den opprinnelige bestillingen ikke kunne bekreftes.

Tilbudet gjelder ikke for leie av varebil eller campingbil og er avhengig av tilgjengelighet. Tilbudet kan endres eller trekkes tilbake uten forvarsel.

Hvis disse vilkårene og betingelsen for tilbudet ikke stemmer overens med våre standard vilkår og betingelser, skal våre standard vilkår og betingelser være gjeldende.